• Thông dụng

  Danh từ

  Thời gian ngay trước mắt
  they lived in the here and now without regard for the future
  họ sống trong hiện tại không cần biết đến tương lai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X