• /hek´sægənəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sáu cạnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) hình sáu góc

  Kỹ thuật chung

  hình lục giác
  hexagonal chord lattice
  lưới biên giàn hình lục giác
  lục giác
  hexagonal catenary network
  lưới dây lục giác
  hexagonal chord lattice
  lưới biên giàn hình lục giác
  hexagonal head
  đầu lục giác
  hexagonal head screw
  vít đầu lục giác
  hexagonal nomogram
  toán đồ lục giác
  hexagonal nut
  đai ốc lục giác
  hexagonal nut
  ốc lục giác
  hexagonal socket head screw
  vít đầu có lỗ vặn lục giác
  hexagonal square
  thước góc lục giác
  hexagonal system
  hệ lục giác
  hexagonal-head bolt
  bulông đầu lục giác
  nut, hexagonal
  đai ốc lục giác
  hình sáu cạnh
  sáu cạnh
  hexagonal bolt
  bulông (đầu) sáu cạnh
  hexagonal catenary network
  lưới dây sáu cạnh
  hexagonal head
  đầu sáu cạnh
  hexagonal head bolt
  bulông đầu sáu cạnh
  hexagonal nut
  đai ốc sáu cạnh
  hexagonal nut
  êcu sáu cạnh
  ordinary hexagonal nut
  đai ốc sáu cạnh thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X