• /´hai¸strʌη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Dễ xúc động, dễ tổn thương; dễ bị kích động thần kinh (cũng như high-keyed)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X