• /ˈnɜrvəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thần kinh
  the nervous system
  hệ thần kinh
  nervous breakdown (debility, depression, exhaustion, prostration)
  sự suy nhược thần kinh
  Dễ bị kích thích; nóng nảy, bực dọc; hay hoảng sợ; hay lo lắng, hay bồn chồn
  most of the children are nervous in the dark
  hầu hết trẻ con thường hoảng sợ trong bóng tối
  to feel nervous about something
  cảm thấy bồn chồn lo lắng về việc gì
  nervous temperament
  tính nóng nảy
  Có dũng khí, có khí lực, mạnh mẽ
  a man full of nervous energy
  một người đầy nghị lực cương cường
  (văn học) hùng mạnh; cô đọng, khúc chiết
  nervous style
  văn hùng mạnh; văn cô đọng khúc chiết


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X