• /´dʌηki/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con lừa
  người ngu đần
  Donkey (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) đảng Dân chủ
  (kỹ thuật) (như) donkey-engine
  Donkey's years
  (từ lóng) thời gian dài dằng dặc
  to talk the hind leg off a donkey
  (từ lóng) nói dai, nói lải nhải; nói ba hoa
  donkey jacket
  áo đi mưa của công nhân
  donkey-work
  phần gay go của một công việc

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  công nhân đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X