• /his'tɔrikəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lịch sử, (thuộc) lịch sử; có liên quan đến lịch sử
  historical studies
  công trình nghiên cứu về lịch sử
  historical materialism
  duy vật lịch sử


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  fictional

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X