• (đổi hướng từ Holders)
  /´houldə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giữ, người nắm giữ; người giữ một chức vụ; (thể dục,thể thao) người giữ kỷ lục
  the holder of a French passport
  người mang hộ chiếu Pháp
  the holder of the world record/the world-record holder
  người giữ kỷ lục thế giới
  holders of high office
  những người giữ chức vụ cao
  Đót (thuốc lá); quản (bút); tay cầm, tay nắm, tay quay; đuôi (đèn)
  (kỹ thuật) mâm cặp, vòng kẹp

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giá đỡ (dụng cụ), đế, bệ

  Cơ - Điện tử

  Giá đỡ (dụng cụ), đế, bệ, đui đèn, bình chứa khí

  Hóa học & vật liệu

  dụng cụ chứa

  Điện tử & viễn thông

  hộp giữ

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bệ đỡ
  cái giữ
  cái kẹp
  cán
  người giữ
  license holder
  người giữ bằng phát minh
  stamp holder
  người giữ dấu (chất lượng)
  stamp holder
  người giữ tem (chất lượng)
  đế
  đồ gá
  đui (đèn)
  dụng cụ giữ
  giá
  giá đỡ
  giá kẹp
  giá treo

  Kinh tế

  giá đỡ
  người giữ phiếu (chi phiếu, hối phiếu)
  người giữ phiếu (chi phiếu, hối phiếu...)
  người nắm giữ (quyền sở hữu)
  người nắm giữ (quyền sở hữu...)
  sự bảo dưỡng
  bag holder
  sữ bảo dưỡng trong túi
  bottle holder
  sự bảo dưỡng trong chai
  sự cất giữ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X