• /´pa:spɔ:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hộ chiếu
  (nghĩa bóng) cái đảm bảo để thực hiện được (cái gì)
  the only passport to success is hard work
  cái duy nhất đảm bảo cho thành công là lao động tích cực

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hộ chiếu

  Kinh tế

  giấy thông hành
  hộ chiếu
  passport check
  sự kiểm tra hộ chiếu
  passport system
  chế độ hộ chiếu
  passport tax
  thụ phí hộ chiếu
  passport tax
  thuế hộ chiếu
  public affairs passport
  hộ chiếu công vụ
  ship's passport
  hộ chiếu tàu
  valid passport
  hộ chiếu có hiệu lực
  valid passport
  hộ chiếu hợp lệ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X