• (đổi hướng từ Honed)
  /houn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đá mài; đá mài dao cạo ( (cũng) hone stone)

  Ngoại động từ

  Mài (dao cạo...) bằng đá mài

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  mài tròn trong

  Xây dựng

  bén
  mài nhọn

  Kỹ thuật chung

  đá mài
  đầu mài doa
  đầu mài khôn
  mài
  mài doa
  mài khôn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X