• /moun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng than van, tiếng kêu van, tiếng rền rĩ

  Động từ

  Than van, kêu van, rền rĩ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X