• /´hu:i/

  Thông dụng

  Thán từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tầm bậy!

  Danh từ

  Lời nói nhảm, lời nói tầm bậy
  Điều phi lý

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X