• /pifl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (từ lóng) chuyện nhảm nhí, chuyện tào lao, chuyện tầm phào
  You're talking piffle !
  Anh nói nhảm nhí, nói tào lao

  Nội động từ

  Nói nhảm nhí, nói tào lao
  Làm chuyện tầm phào, làm chuyện tào lao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X