• Kỹ thuật chung

    hàn ga nóng

    Giải thích EN: A process involving the softening of thermoplastic materials by jets of hot air, and the subsequent fusing of the softened materials. Giải thích VN: Quá trình có liên quan đến việc làm mềm các chất liệu bằng nhựa dẻo nóng bởi vòi phun của không khí nóng, và pha trộn sau đó của các chất liệu đã được làm mềm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X