• /´sɔfəniη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm mềm; sự hoá mềm
  (ngôn ngữ học) sự mềm hoá
  softening of the brain
  sự thoái hoá mỡ của não
  Tình trạng hoá lẩm cẩm (của người già)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự làm mềm (nước)

  Y học

  chứng nhũn
  ray softening
  chứng nhũn xám

  Kỹ thuật chung

  sự hóa mềm
  sự làm mềm
  sự làm nhuyễn

  Kinh tế

  sự làm mềm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X