• Xây dựng

  dây lửa

  Đo lường & điều khiển

  dây nhiệt điện trở

  Kỹ thuật chung

  dây nhiệt
  hot wire gas detector
  máy dò khí kiểu dây nhiệt
  hot-wire ammeter
  ampe kế dây nhiệt
  hot-wire anemometer
  phong tốc kế dây nhiệt
  hot-wire flowmeter
  lưu lượng kế dây nhiệt
  hot-wire microphone
  micrô dây nhiệt
  hot-wire relay
  rơle dây nhiệt
  hot-wire wattmeter
  oát kế dây nhiệt
  dây nóng
  hot wire meter
  đồng hồ dây nóng
  hot wire relay
  kế điện dây nóng
  relay, hot wire
  rơle dây nóng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X