• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lưu lượng kế; lưu tốc kế

  Y học

  thông lượng kế

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng kế
  bell flowmeter
  lưu lượng kế kiểu chuông
  Coriolis-type mass flowmeter
  lưu lượng kế kiểu Coriolis
  Doppler ultrasonic flowmeter
  lưu lượng kế siêu âm Doppler
  drag-body flowmeter
  lưu lượng kế dòng chảy
  eddy current flowmeter
  lưu lượng kế dòng xoáy
  electric flowmeter
  lưu lượng kế điện
  electromagnetic flowmeter
  lưu lượng kế điện từ
  float-operated flowmeter
  lưu lượng kế phao
  hot-wire flowmeter
  lưu lượng kế dây nhiệt
  induction flowmeter
  lưu lượng kế cảm ứng
  integrating flowmeter
  lưu lượng kế tích phân
  mass flowmeter
  lưu lượng kế khối
  mass flowmeter
  lưu lượng kế khối lượng
  nutaing disk flowmeter
  lưu lượng kế kiểu đĩa
  oscillating piston flowmeter
  lưu luợng kế pittông dao động
  pipe flowmeter
  lưu lượng kế kiểu ống (cho đường ống)
  piston-type flowmeter
  lưu lượng kế kiểu pittông
  recording flowmeter
  lưu lượng kế tự ghi
  reducing flowmeter
  lưu lượng kế rút gọn (bớt các bộ phận)
  refrigerant flowmeter
  lưu lượng kế dòng môi chất lạnh (lỏng)
  rotary flowmeter
  lưu lượng kế kiểu quay
  rotary flowmeter
  lưu lượng kế kiểu tuabin
  screw type flowmeter
  lưu lượng kế kiểu chong chóng
  steam flowmeter
  lưu lượng kế (đo) hơi nước
  steam flowmeter
  lưu lượng kế hơi nước
  thermal flowmeter
  lưu lượng kế nhiệt
  ultrasonic flowmeter
  lưu lượng kế siêu âm
  variable aperture flowmeter
  lưu lượng kế lỗ thay đổi
  variable aperture flowmeter
  lưu lượng kế phao
  variable area flowmeter
  lưu lượng kế lỗ thay đổi
  variable area flowmeter
  lưu lượng kế phao
  velocity-type flowmeter
  lưu lượng kế dạng vận tốc
  vortex flowmeter
  lưu lượng kế (ống) xoáy
  vortex precession flowmeter
  lưu lượng kế tiến động xoáy
  water flowmeter
  lưu lượng kế (đo) nước
  lưu biến kế
  lưu lượng kế, lưu tốc kế

  Giải thích EN: An instrument that is designed to indicate the flow rate of a fluid flowing in a pipe. Giải thích VN: Dụng cụ được thiết kế để chỉ báo tốc độ dòng chảy của chất lỏng trong ống.

  lưu tốc kế

  Xây dựng

  nước [đồng hồ đo nước]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X