• /´æm¸mi:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (điện học) thiết bị đo ampe
  thermoelectric ammeter
  thiết bị đo ampe nhiệt điện
  electromagnetic ammeter
  thiết bị đo ampe điện từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ampe kế
  AC ammeter
  ampe kế xoay chiều
  ammeter shunt
  sun ampe kế
  amplifying spring ammeter
  ampe kế lò xo khuếch đại
  aperiodic ammeter
  ampe kế không lắc
  center zero ammeter
  ampe kế chỉ điểm không
  center zero ammeter
  ampe kế điểm không ở giữa
  centre zero ammeter
  ampe kế chỉ điểm không
  centre zero ammeter
  ampe kế điểm không ở giữa
  clamp-on ammeter
  ampe kế kẹp nhanh
  clamp-on ammeter
  ampe kế kìm
  coil ammeter
  ampe kế khung quay
  commutator ammeter
  ampe kế chỉnh lưu
  DC ammeter
  ampe kế DC
  differential ammeter
  ampe kế vi sai
  digital ammeter
  ampe kế hiện số
  electrodynamic ammeter
  ampe kế điện động học
  electrostatics ammeter
  ampe kế tĩnh điện
  hot-wire ammeter
  ampe kế dây nhiệt
  hot-wire ammeter
  ampe kế nhiệt
  indicating ammeter
  ampe kế chỉ thị
  iron core ammeter
  ampe kế có lõi sắt
  maximal ammeter
  ampe kế cực đại
  moving coil ammeter
  ampe kế cuốn động
  moving iron ammeter
  ampe kế sắt động
  moving-coil ammeter
  ampe kế khung quay
  photo-ammeter
  ampe kế quang
  pico-ammeter
  picô-ampe kế
  polarized-vane ammeter
  ampe kế có chong chóng phân cực
  prong-meter ammeter
  ampe kế kìm
  recording ammeter
  ampe kế ghi tự động
  registered ammeter
  ampe kế tự ghi
  snap around ammeter
  ampe kế kẹp
  snap-on ammeter
  ampe kế chìm
  snap-on ammeter
  ampe kế kẹp nhanh
  soft-iron ammeter
  ampe kế điện từ
  surge-crest ammeter
  ampe kế đinh
  thermal ammeter
  ampe kế dây nhiệt
  thermal ammeter
  ampe kế nhiệt
  thermocouple ammeter
  ampe kế (cặp) nhiệt điện
  three-ammeter method
  phương pháp ba ampe kế
  volt-ammeter
  vôn-ampe kế
  voltmeter-ammeter method
  phương pháp von kế-ampe kế (để đo điện trở)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X