• /´ɔ:bit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) ổ mắt
  (sinh vật học) mép viền mắt (chim, sâu bọ)
  Quỹ đạo
  (nghĩa bóng) lĩnh vực hoạt động

  Ngoại động từ

  Đi vào quỹ đạo, đi theo quỹ đạo

  Ngoại động từ

  Đưa vào quỹ đạo (con tàu vũ trụ...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đi theo quỹ đạo
  mặt chuyển tiếp

  Y học

  ổ mắt

  Kỹ thuật chung

  bay theo quỹ đạo
  đường đi
  quỹ đạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X