• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  phương pháp hydro hóa tăng octan (hyperforming)

  Giải thích EN: A catalytic hydrogenation process to increase the naphtha octane number by removing nitrogen or sulfur compounds. Giải thích VN: Một quy trình hydro hóa có chất xúc tác nhằm tăng số lượng octan bằng cách tách ni tơ hay các hợp chất sulfur.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X