• /¸haidroudʒi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự hyđrô hoá

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự hiđro hóa
  catalytic hydrogenation
  sự hiđro hóa xúc tác

  Kỹ thuật chung

  hydro hóa

  Giải thích EN: A general reaction in which hydrogen is added to the unsaturated molecules of hydrocarbons or fatty acids, normally by use of a catalyst. Giải thích VN: Một phản ứng thông thường trong đó hydro được thêm vào các phân tử không no của hydrocarbon hay axit béo, thông thường sử dụng chất xúc tác.

  catalytic hydrogenation
  hydro hóa bằng xúc tác
  diolefin hydrogenation
  hydro hóa khử olefin

  Kinh tế

  sự hidro hóa
  catalytic hydrogenation
  sự hidro hóa có xúc tác

  Địa chất

  sự hydro hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X