• /ɪ,lumə'neɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếu sáng, sự rọi sáng, sự soi sáng
  Sự treo đèn kết hoa; ( số nhiều) đèn treo (để trang hoàng thành phố...), hoa đăng
  Sự sơn son thiếp vàng, sự tô màu rực rỡ (chữ đầu chương sách, bản cảo...); ( số nhiều) chữ sơn son thiếp vàng, hình tô màu rực rỡ (để trang trí cho một cuốn sách, bản cảo...)
  Sự làm sáng mắt, sự làm sáng trí, sự mở mang trí óc, sự khai trí
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm rạng rỡ
  (vật lý) độ rọi

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  sự rọi sáng

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  sự bố trí đèn

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  chiếu xạ (ăng ten)

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  cường độ rọi sáng

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  sự chiếu xạ anten

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chiếu sáng
  aperture illumination
  sự chiếu sáng góc mở
  architectural illumination
  sự chiếu sáng kiến trúc
  area of illumination
  diện tích chiếu sáng
  artificial illumination
  sự chiếu sáng nhân tạo
  background illumination
  sự chiếu sáng phía nền
  coefficient (ofillumination)
  hệ số chiếu sáng
  coefficient of natural illumination
  hệ số chiếu sáng tự nhiên
  combined illumination
  sự chiếu sáng phối hợp
  common illumination
  sự chiếu sáng chung
  common uniform illumination
  sự chiếu sáng chung đồng đều
  constructional illumination engineering
  kỹ thuật chiếu sáng xây dựng
  illumination analysis
  sự tính toán chiếu sáng
  illumination angle
  góc chiếu sáng
  illumination at a point of a surface
  sự chiếu sáng tại một điểm trên mặt phẳng
  illumination design
  thiết kế chiếu sáng
  illumination efficiency
  hiệu suất chiếu sáng
  illumination function
  chức năng chiếu sáng
  illumination function of the beam
  chức năng chiếu sáng của chùm tia
  illumination level
  độ chiếu sáng
  illumination of an interfering satellite
  sự chiếu sáng vệ tinh giao thoa
  illumination of the reflector
  sự chiếu sáng bộ phản xạ
  illumination on horizontal plane
  sự chiếu sáng trên mặt nằm ngang
  illumination on vertical plane
  sự chiếu sáng trên mặt đứng
  illumination panel ceiling
  trần (chiếu) sáng
  illumination pattern
  đồ thị chiếu sáng (xạ)
  in-phase illumination
  sự chiếu sáng theo pha
  indirect illumination
  chiếu sáng bằng phản xạ
  indirect illumination
  sự chiếu sáng gián tiếp
  International Commission on Illumination
  ủy ban quốc tế về chiếu sáng
  laser illumination
  sự chiếu sáng bằng laze
  level of illumination
  mức độ chiếu sáng
  oblique illumination
  sự chiếu sáng xiên
  overhead illumination
  sự chiếu sáng trên đầu
  projection stage illumination
  sự chiếu sáng sân khấu
  quantity of illumination
  lượng chiếu sáng
  reserve illumination coefficient
  hệ số dự trữ chiếu sáng
  scale illumination
  sự chiếu sáng thang đo
  tapered illumination
  sự chiếu sáng phân bố
  unit of illumination
  đơn vị chiếu sáng
  chiếu xạ
  illumination angle
  góc chiếu xạ
  độ chiếu sáng
  level of illumination
  mức độ chiếu sáng
  độ rọi
  độ rọi sáng
  intensity of illumination
  cường độ rọi sáng
  ánh sáng
  active illumination
  ánh sáng phóng xạ
  illumination engineer
  kỹ thuật viên ánh sáng
  sự chiếu sáng
  aperture illumination
  sự chiếu sáng góc mở
  architectural illumination
  sự chiếu sáng kiến trúc
  artificial illumination
  sự chiếu sáng nhân tạo
  background illumination
  sự chiếu sáng phía nền
  combined illumination
  sự chiếu sáng phối hợp
  common illumination
  sự chiếu sáng chung
  common uniform illumination
  sự chiếu sáng chung đồng đều
  illumination at a point of a surface
  sự chiếu sáng tại một điểm trên mặt phẳng
  illumination of an interfering satellite
  sự chiếu sáng vệ tinh giao thoa
  illumination of the reflector
  sự chiếu sáng bộ phản xạ
  illumination on horizontal plane
  sự chiếu sáng trên mặt nằm ngang
  illumination on vertical plane
  sự chiếu sáng trên mặt đứng
  in-phase illumination
  sự chiếu sáng theo pha
  indirect illumination
  sự chiếu sáng gián tiếp
  laser illumination
  sự chiếu sáng bằng laze
  oblique illumination
  sự chiếu sáng xiên
  overhead illumination
  sự chiếu sáng trên đầu
  projection stage illumination
  sự chiếu sáng sân khấu
  scale illumination
  sự chiếu sáng thang đo
  tapered illumination
  sự chiếu sáng phân bố
  sự thắp sáng
  sáng
  active illumination
  ánh sáng phóng xạ
  aperture illumination
  sự chiếu sáng góc mở
  architectural illumination
  sự chiếu sáng kiến trúc
  area of illumination
  diện tích chiếu sáng
  artificial illumination
  sự chiếu sáng nhân tạo
  background illumination
  sự chiếu sáng phía nền
  coefficient (ofillumination)
  hệ số chiếu sáng
  coefficient of natural illumination
  hệ số chiếu sáng tự nhiên
  combined illumination
  sự chiếu sáng phối hợp
  common illumination
  sự chiếu sáng chung
  common uniform illumination
  sự chiếu sáng chung đồng đều
  constructional illumination engineering
  kỹ thuật chiếu sáng xây dựng
  illumination analysis
  sự tính toán chiếu sáng
  illumination angle
  góc chiếu sáng
  illumination at a point of a surface
  sự chiếu sáng tại một điểm trên mặt phẳng
  illumination design
  thiết kế chiếu sáng
  illumination efficiency
  hiệu suất chiếu sáng
  illumination engineer
  kỹ thuật viên ánh sáng
  illumination function
  chức năng chiếu sáng
  illumination function of the beam
  chức năng chiếu sáng của chùm tia
  illumination level
  độ chiếu sáng
  illumination of an interfering satellite
  sự chiếu sáng vệ tinh giao thoa
  illumination of the reflector
  sự chiếu sáng bộ phản xạ
  illumination on horizontal plane
  sự chiếu sáng trên mặt nằm ngang
  illumination on vertical plane
  sự chiếu sáng trên mặt đứng
  illumination panel ceiling
  trần (chiếu) sáng
  illumination pattern
  đồ thị chiếu sáng (xạ)
  illumination photometer
  bảng đo độ sáng
  in-phase illumination
  sự chiếu sáng theo pha
  indirect illumination
  chiếu sáng bằng phản xạ
  indirect illumination
  sự chiếu sáng gián tiếp
  intensity of illumination
  cường độ rọi sáng
  intensity of illumination
  độ rọi sáng
  International Commission on Illumination
  ủy ban quốc tế về chiếu sáng
  laser illumination
  sự chiếu sáng bằng laze
  level of illumination
  mức độ chiếu sáng
  oblique illumination
  sự chiếu sáng xiên
  optimum object illumination
  sự rọi sáng vật tối ưu
  overhead illumination
  sự chiếu sáng trên đầu
  projection stage illumination
  sự chiếu sáng sân khấu
  quantity of illumination
  lượng chiếu sáng
  reserve illumination coefficient
  hệ số dự trữ chiếu sáng
  scale illumination
  sự chiếu sáng thang đo
  tapered illumination
  sự chiếu sáng phân bố
  unit of illumination
  đơn vị chiếu sáng

  Địa chất

  sự chiếu sáng, ánh sáng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X