• /¸lu:mi´nesənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phát sáng, phát quang

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phát quang
  luminescent cell
  ổ phát quang
  luminescent diode
  đi-ốt phát quang
  luminescent discharge
  phóng điện phát quang
  luminescent material
  vật liệu phát quang
  luminescent painting
  sơn phát quang
  luminescent radiation
  sự bức xạ phát quang
  luminescent screen
  màn phát quang
  luminescent substance
  chất phát quang
  self-luminescent
  tự phát quang
  phát sáng
  luminescent diode
  đi-ốt phát sáng
  luminescent material
  vật liệu phát sáng
  self-luminescent
  tự phát sáng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  dull , obscured , unshiny

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X