• /ɪmˈpɛkəbəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoàn hảo, không chê vào đâu được, không có chỗ xấu, không tỳ vết (đồ vật...)
  Không thể phạm tội lỗi, không thể phạm sai lầm, không thể mắc khuyết điểm (người)

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ hiếm,nghĩa hiếm)

  Người hoàn hảo
  Người không thể phạm tội lỗi, người không thể phạm sai lầm, người không thể mắc khuyết điểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X