• /im´pə:fikt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không hoàn hảo, không hoàn chỉnh, không hoàn toàn
  Chưa hoàn thành, còn dở dang
  (ngôn ngữ học) (thuộc) thời quá khứ chưa hoàn thành

  Danh từ

  (ngôn ngữ học) thời quá khứ chưa hoàn thành

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hỏng, không hoàn thiện

  Điện lạnh

  không hoàn hảo
  imperfect gas
  khí không hoàn hảo

  Kỹ thuật chung

  bất hoàn hảo
  hỏng
  sai hỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X