• /¸impreg´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thụ tinh, sự làm thụ thai; sự thụ thai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự làm màu mỡ (đất đai); sự làm sinh sản
  Sự thấm nhuần, sự tiêm nhiễm
  Sự thấm đẫm; sự làm thấm đầy

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tính xâm tán

  Điện lạnh

  sự nhúng tẩm

  Kỹ thuật chung

  sự ngấm
  sự ngâm tẩm
  sự thấm

  Giải thích EN: The process of soaking or treating one substance with another or forcing one substance into the porous spaces of another..

  Giải thích VN: Quá trình thấm hoặc xử lý chất bằng một chất khác hoặc cho một chất khác vào trong khu vực bị thủng của một chất khác.

  sự xâm nhiễm
  sự xâm tán

  Kinh tế

  sự làm cho mầu mỡ
  sự thấm

  Địa chất

  sự thấm, sự tẩm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X