• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Cho thụ tinh; làm có mang, làm thụ thai
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm cho (đất đai) màu mỡ
  Làm thấm nhuần, làm nhiễm vào
  to become impregnated with bad habits
  bị tiêm nhiễm thói hư tật xấu
  Làm thấm đầy
  to impregnate one's clothing with insecticide
  thấm thuốc trừ sâu đầy quần áo

  Hóa học & vật liệu

  làm thấm

  Kỹ thuật chung

  ngầm
  nhúng

  Nguồn khác

  Kinh tế

  thấm qua
  thấm qua được

  Nguồn khác

  Địa chất

  thấm, tẩm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  deplete , take out

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X