• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Cơ - Điện tử

  (adj) được mắc song song

  (adj) được mắc song song

  Kỹ thuật chung

  song song
  connect in parallel
  nối song song
  connect in parallel
  mắc song song
  connected in parallel
  được mắc song song
  connected in parallel
  được nối song song
  connected in parallel
  mạch đấu song song
  connection in parallel
  nối song song
  connection in parallel
  mắc song song
  connection in parallel
  sự ghép song song
  couple in parallel
  ghép đôi song song
  Parallel In, Parallel Out (PIPO)
  vào song song/ra song song
  reluctances in parallel
  từ trở mắc song song
  Serial in , parallel out (SIPO)
  vào nối tiếp , ra song song
  weld in parallel shear
  mối hàn song song với lực cắt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X