• /insi´viliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thái độ bất lịch sự, thái độ khiếm nhã, thái độ vô lễ
  Hành động bất lịch sự, cử chỉ khiếm nhã, cử chỉ vô lễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X