• /¸disris´pekt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thiếu tôn kính, sự bất kính, sự vô lễ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X