• /im´pə:tinəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác impertinency

  im'p”:tin”ntnis
  danh từ
  Sự xấc láo, sự láo xược, sự xấc xược
  Hành động xấc láo, câu nói xấc láo
  Người xấc láo
  Sự lạc lõng, sự lạc đề, sự không đúng chỗ, sự không đúng lúc
  Sự phi lý, sự vô lý, sự không thích đáng, sự không thích hợp
  Sự xen vào, sự chõ vào, sự dính vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X