• /in´kɔgnitəu/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều incognitos

  Người dấu tên, người thay họ đổi tên; người cải trang (đi du lịch, làm việc thiện... cốt để không ai biết)
  Tên giả (cốt để không ai biết)

  Phó từ

  Không để lộ tung tích của mình
  to travel incognito
  không để lộ tung tích của mình khi đi đường, vi hành


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  known , openly , seen , unhidden

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X