• /ma:skt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mang mặt nạ, che mặt
  Che đậy, giấu giếm
  very cleverly masked emotions
  những cảm xúc được che đậy thật khéo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bị chắn
  partial masked loudness
  âm lượng bị chắn một phần
  bị che

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X