• /in'kɔ:pəreitid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sáp nhập, hợp nhất, kết hợp chặt chẽ
  Hợp thành tổ chức, hợp thành đoàn thể

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  tư cách pháp nhân

  Nguồn khác

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  được hợp nhất
  được hợp thành

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  chứa
  hợp nhất
  điểm vào
  được sáp nhập
  lồng lắp vào
  trách nhiệm hữu hạn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X