• /in´di:sənsi/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không đứng đắn, sự không đoan trang, sự không tề chỉnh; sự không hợp với khuôn phép
  Sự khiếm nhã, sự bất lịch sự, sự sỗ sàng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X