• /ˈvɜrtʃu/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đức hạnh (tính tốt hoặc sự xuất sắc về mặt đạo đức)
  to lead a life of virtue
  sống một cuộc đời đức hạnh
  Đức tính tốt, thói quen tốt
  patience is a virtue
  kiên nhẫn là một đức tính tốt
  Ưu điểm; tính chất hấp dẫn, tính chất có ích
  this seat has the virtue of being adjustable
  loại ghế này có ưu điểm là điều chỉnh được
  Sự trinh tiết, sự trong trắng; đức hạnh (nhất là người phụ nữ)
  a woman of easy virtue
  người đàn bà lẳng lơ
  to lose one's virtue
  đánh mất trinh tiết của mình
  to preserve one's virtue
  giữ gìn sự trinh tiết của mình
  Công dụng; tác dụng, hiệu quả, hiệu lực
  a remedy of great virtue
  một phương thuốc có hiệu lực lớn
  by virtue of something
  vì, bởi vì
  make a virtue of necessity
  bất đắc dĩ phải làm
  virtue is its own reward
  (tục ngữ) đức hạnh tự nó đã là một phần thưởng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X