• /'pjuəriti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trong sạch, sự tinh khiết; nguyên chất
  Sự thanh khiết, sự thuần khiết; sự trong trắng
  Sự trong sáng (về ngôn ngữ...), sự trong trẻo (về âm thanh)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự sạch, sự tinh khiết, độ tinh khiết, sự nguyên chất, độ nguyên chất

  Cơ - Điện tử

  độ tinh khiết, sự nguyên chất, độ nguyên chất

  Điện

  độ tinh khiết màu

  Giải thích VN: Phẩm chất trung thực màu của máy thu.

  Điện lạnh

  sự tinh khiết

  Kỹ thuật chung

  độ sạch
  air purity
  độ sạch của không khí
  purity checking
  sự kiểm tra độ sạch
  độ tinh khiết
  color purity
  độ tinh khiết màu
  colorimetric purity
  độ tinh khiết đo màu
  polarization purity
  độ tinh khiết phân cực (vô tuyến vũ trụ)
  purity of colour
  độ tinh khiết của màu
  radioactive purity
  độ tinh khiết phóng xạ

  Kinh tế

  độ sạch
  gravity purity
  độ sạch biểu kiến
  initial purity
  độ sạch bước đầu
  real purity
  độ sạch thực tế
  true purity
  độ sạch thật
  độ tinh khiết
  gravity purity
  độ tinh khiết rõ
  initial purity
  độ tinh khiết bước đầu
  real purity
  độ tinh khiết thực tế
  true purity
  độ tinh khiết thật

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  impurity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X