• /¸indispə´ziʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác indisposedness

  Danh từ

  ( + to, towards) sự không thích, sự không ưa, sự ác cảm (đối với cái gì)
  ( + to) sự không muốn, sự không sẵn lòng, sự miễn cưỡng (làm việc gì)
  Sự khó ở, sự se mình

  Chuyên ngành

  Y học

  sự khó ở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X