• /ˈsɪk.nəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự ốm, sự bệnh, sự đau yếu
  Căn bệnh, loại bệnh, loại đau ốm nào đó
  falling sickness
  (từ cổ,nghĩa cổ) bệnh động kinh
  sleeping sickness
  bệnh hay buồn ngủ
  Cảm giác buồn nôn; sự nôn mửa

  Chuyên ngành

  Y học

  bệnh say máy bay, bệnh khí áp

  Kinh tế

  bệnh
  african sleeping sickness
  bệnh buồn ngủ nhiệt đới
  blue sickness
  bệnh xanh
  sickness and accident insurance
  bảo hiểm bệnh tật và tai nạn
  sickness benefit
  tiền trợ cấp bệnh tật, ốm đau, nghỉ bệnh
  sickness insurance
  bảo hiểm bệnh tật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X