• /in´fə:miti/

  Thông dụng

  Cách viết khác infirmness

  Danh từ

  Tính chất yếu đuối, tính chất ốm yếu, tính chất hom hem
  Tính chất yếu ớt; tính nhu nhược, tính không cương quyết
  Tính không kiên định

  Chuyên ngành

  Y học

  sự yếu đuối

  Kinh tế

  nhược điểm
  sự không hoàn chỉnh
  sự không kiện toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X