• /´koustl/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) bờ biển; (thuộc) miền ven biển, (thuộc) miền duyên hải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  miền ven biển
  thuộc bờ biển

  Kỹ thuật chung

  bờ
  bờ biển
  ancient coastal plain
  đồng bằng bờ biển cổ
  Coastal And Land Satellite (COALAS)
  trạm vệ tinh bờ biển và đất liền
  coastal canal
  kênh ven bờ biển
  coastal dune
  cồn bờ biển
  coastal dune
  cồn cát ven bờ biển
  coastal dune
  đụn cát ven bờ (biển)
  coastal erosion
  sự xói mòn bờ biển
  coastal observation
  sự quan trắc bờ biển
  coastal plain
  đồng bằng bờ (biển)
  coastal rain
  mưa bờ biển
  coastal refraction
  khúc xạ bờ biển
  coastal refraction
  sự khúc xạ bờ biển
  coastal river
  sông ven bờ biển
  coastal sand
  cát bờ biển
  coastal underwashing
  sự xói mòn bờ biển

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X