• /i'nɔkjuleit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Chủng, tiêm chủng
  to inoculate somebody against the smallpox
  chủng phòng bệnh đậu mùa cho ai
  (nông nghiệp) ghép (cây)

  Chuyên ngành

  Y học

  cấy truyền
  tiêm truyền

  Điện lạnh

  gây mầm (kết tinh)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X