• /i'nɔkjuleit/

    Thông dụng

    Ngoại động từ

    Chủng, tiêm chủng
    to inoculate somebody against the smallpox
    chủng phòng bệnh đậu mùa cho ai
    (nông nghiệp) ghép (cây)

    Chuyên ngành

    Y học

    cấy truyền
    tiêm truyền

    Điện lạnh

    gây mầm (kết tinh)

    Các từ liên quan

    Từ đồng nghĩa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X