• /levn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Men làm bánh, bột nở
  (nghĩa bóng) ảnh hưởng làm thay đổi, ảnh hưởng làm lan ra; chất men
  they are both of the same leaven
  chúng cùng một giuộc với nhau, chúng cùng hội cùng thuyền với nhau

  Ngoại động từ

  Cho bột nở vào
  Làm sôi nổi hẳn lên

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  bột đầu
  bột nhào chua

  Kinh tế

  chất làm nở

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X