• /im'plɑ:nt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( + in) đóng sâu vào, cắm chặt vào
  Ghi khắc, in sâu (vào tâm trí...); gây, làm nhiễm (những thói quen)
  to implant ideas in the mind
  in sâu những tư tưởng vào trí óc
  deeply implanted hatred
  mối thù ghi xương khắc cốt
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) trồng
  (y học) cấy dưới da

  Danh từ

  (y học) mô cấy
  Ống phóng xạ (chữa ung thư...)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  mô cấy (viên, miếng, răng cấy)

  Điện tử & viễn thông

  sự cấy

  Kỹ thuật chung

  cấy

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X