• /in´fju:z/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Rót, đổ
  Pha (trà)
  Truyền (sự phấn khởi, sức sống...)
  to infuse zeal into somebody
  truyền lòng sốt sắng cho ai

  Nội động từ

  Ngấm
  let it infuse far another five minutes
  để cho ngấm độ năm phút nữa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  ngâm quả
  hãm chè
  pha chè

  Kỹ thuật chung

  ngâm chiết

  Kinh tế

  hâm (chè)
  ngầm (dịch quả)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X