• /¸insə¸bɔ:di´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự không chịu phục tùng, sự không chịu vâng lời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X