• /di´faiəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thách thức
  Sự bất chấp, sự coi thường, sự không tuân theo
  in defiance of
  bất chấp, mặc kệ
  to bid defiance to
  thách thức
  to set at defiance
  thách thức
  Coi thường, không tuân theo
  to set the law at defiance
  coi thường luật pháp, không tuân theo luật pháp
  to set somebody at defiance
  coi thường ai, không coi ai ra gì


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X