• /¸intə´tʃeindʒəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể thay cho nhau, có thể đổi lẫn nhau, có thể hoán đổi nhau

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đổi lẫn được, hoán vị được

  Vật lý

  lắp lẫn được

  Điện

  thay thế được

  Kỹ thuật chung

  có thể thay thế
  đổi lẫn được
  trao đổi
  Interchangeable File Format (IFF)
  định dạng tệp có thể trao đổi

  Địa chất

  đổi lẫn được, cùng giá trị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X