• /¸intəkə´nekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nối liền với nhau
  Liên kết (có sự tương tác)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  nối thông
  nối kết với nhau

  Xây dựng

  chêm dày lưới

  Kỹ thuật chung

  cấy dày lưới
  hợp mạng
  liên kết
  ATM Link Interconnect (ALI)
  Liên kết tuyến ATM
  Common Interconnect Gateway Platform (CIGP)
  mặt bằng cổng liên kết chung
  DEC Local Network Interconnect (DELNI)
  Liên kết mạng cục bộ DEC
  Digital Standard Systems Interconnect (DSSI)
  liên kết các hệ thống tiêu chuẩn số
  interconnect panel
  bảng liên kết
  Nautilus Memory Interconnect (NMI)
  Liên kết bộ nhớ Nautilus
  Network Interconnect (NI)
  liên kết mạng
  Open Device Interconnect (NetWare) (ODI)
  Liên kết thiết bị mở (NetWare)
  Peripheral Component Interconnect Special Interest Group (PCISIG)
  nhóm cộng đồng quyền lợi đặc biệt về liên kết các thành phần ngoại vi
  Peripheral System Interconnect (PSI)
  liên kết các hệ thống ngoại vi
  Point Of Interconnect (POI)
  điểm liên kết
  Programmable Interconnect Point (PIP)
  điểm liên kết có thể lập trình
  liên mạng
  nối liền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X