• /prǝƱgræmǝbl/

  Thông dụng

  Xem program

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  có thể program hóa
  lập trình được
  complex programmable logic device (CPLD)
  thiết bị logic lập trình được
  erasable programmable read-only memory (EPROM)
  ROM xóa và lập trình được
  one time programmable read-only memory (OTPROM)
  bộ nhớ chỉ đọc lập trình được một lần
  OTPROM (onetime programmable read-only memory)
  bộ nhớ chỉ lập trình được một lần
  PC (Programmablecontroller)
  bộ điều khiển lập trình được
  PCS (Programmablecharacter)
  tập ký tự lập trình được
  PIC (Programmableinterrupt controller)
  bộ điều khiển ngắt lập trình được
  PLC (programmablelogic controller)
  bộ điều khiển logic lập trình được
  programmable character set (PCS)
  tập ký tự lập trình được
  programmable controller (PC)
  bộ điều khiển lập trình được
  programmable counter
  bộ đếm lập trình được
  programmable device
  thiết bị lập trình được
  programmable interrupt controller (PIC)
  bộ điều khiển ngắt lập trình được
  programmable key
  phím lập trình được
  programmable keyboard
  bàn phím lập trình được
  programmable logic circuit
  mạch logic lập trình được
  programmable logic controller (PLC)
  bộ điều khiển logic lập trình được
  programmable logic device
  thiết bị logic lập trình được
  programmable logic system
  hệ thống logic lập trình được
  programmable memory
  bộ nhớ lập trình được
  programmable power supply
  nguồn cấp điện lập trình được
  programmable storage
  bộ nhớ lập trình được
  programmable store system (PSS)
  hệ thống lưu trữ lập trình được
  programmable store system (PSS)
  hệ thống nhớ lập trình được
  PSS (Programmablestore system)
  hệ thống lưu trữ lập trình được

  Xây dựng

  khả chương trình

  Đo lường & điều khiển

  khả lập trình

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X