• /in´tə:nəli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Bên trong, nội tại
  this solution should not be internally taken
  dung dịch này không uống được
  your arguments are not internally consistent
  các lập luận của anh chẳng có sự nhất quán nội tại
  Ngầm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X